Uznawanie kwalifikacji w Danii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Nasze społeczności

My na Pinterest

The crew of ORP on e...
Action anti-smog in...
Can you cut a tree w...
Responsibility for s...
Green production lin...
Natural Energy Fund...
How to increase safe...
Public holidays in D...
Public holidays in A...
Public holidays in G...
More Pins »

Video

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Uznawanie kwalifikacji w Danii
Posted by

Uznawanie kwalifikacji w Danii

Uznawanie kwalifikacji w Danii

Wykonywanie niektórych zawodów w Danii dozwolone jest dopiero po uprzednim uzyskaniu zezwolenia i po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi.

W Danii na liście zawodów regulowanych znajduje się 170 profesji. Pełna lista zawodów regulowanych wraz z właściwymi urzędami, które uznają kwalifikacje znajduje się na stronie:

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

Jedną z instytucji, która zajmuje się w Danii uznawaniem kwalifikacji zawodowych jest Duńska Inspekcja Pracy. Zajmuje się ona uznawaniem kwalifikacji w następujących zawodach: prace przy azbeście, osoby obsługujące kotły, operatorzy dźwigów, operatorzy wózków widłowych, inspektorowie serwisu wind, operatorzy ładowarek teleskopowych, inżynierowie chłodnictwa, monterzy rusztowań, spawanie.

Uznanie kwalifikacji zawodowych hydraulików i elektryków w Danii

Duński Urząd Bezpieczeństwa Technicznego (Sikkerhedsstyrelsen www.sik.dk, ang. Danish Safety Technology Authority) jest urzędem właściwym w Danii do uznawania kwalifikacji w następujących zawodach:

 • elektryka (electrical contractor)
 • hydraulika (sewerage contractor)

Wymagane dokumenty, opłaty, formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

Urząd Bezpieczeństwa Technicznego jest uprawniony do sprawdzenia kwalifikacji zawodowych przed rozpoczęciem wykonywania zawodu przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdyby zaistniały istotne różnice pomiędzy kwalifikacjami wnioskodawcy a kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi do wykonywania zawodu hydraulika/elektryka na terenie Danii, Urząd Bezpieczeństwa Technicznego może przeprowadzić test przydatności.

W terminie 1 miesiąca od wpłynięcia zgłoszenia wnioskodawcy, Urząd Bezpieczeństwa Technicznego ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wniosku i podać do wiadomości wnioskodawcy czy wniosek jest zasadny, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty oraz czy będzie wymagane przeprowadzenie testu przydatności.

Zgłoszenie musi być odnawiane raz w roku. Formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu: http://www.sik.dk/Global/English/Specialist-fields/Authorisation

Autoryzacja przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca w Danii, dla którego pracuje osoba zatrudniona w charakterze hydraulika/ elektryka, ma obowiązek posiadania autoryzacji.

Oznacza to w praktyce, iż bez względu na fakt, czy wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo jednoosobowe, pracuje jako pracownik w innym przedsiębiorstwie, wykonuje zawód hydraulika/elektryka tymczasowo lub okazjonalnie, czy też chce pozostać na stałe na terenie Danii – wymagane jest przeprowadzenie autoryzacji.

Wniosek o autoryzację dla przedsiębiorcy jest składany do Urzędu Bezpieczeństwa Technicznego. Formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu: http://www.sik.dk/Global/English/Specialist-fields/Authorisation

Za wniosek o autoryzację dla przedsiębiorcy należy uiścić opłatę  w Urzędzie Bezpieczeństwa Technicznego. Przedsiębiorstwo zamierzające świadczyć usługi w zakresie instalacji wodnych/elektrycznych musi mieć wdrożony, potwierdzony i funkcjonujący system zarządzania jakością.

Spawanie oraz prace przy azbeście

Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet www.at.dk, ang. Danish Working Environment Authority) jest urzędem właściwym do uznawania kwalifikacji między innymi w zakresie:

 • wykonywania prac przy usuwaniu azbestu (ang. asbestos removal)
 • spawania (ang. welding work)

Informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

Osoby zamierzające świadczyć usługi w Danii w zakresie spawania lub prac przy usuwaniu azbestu powinny uprzednio zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Inspekcji Pracy, informując o zamiarze świadczenia usług w przedmiotowym zakresie oraz załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Firmy zamierzające świadczyć prace przy azbeście w pomieszczeniach zamkniętych muszą uprzednio przeszkolić swoich pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy. Obligatoryjne szkolenia organizowane są przez Inspekcję Pracy. Dla usług związanych z usuwaniem azbestu na otwartym powietrzu dodatkowe szkolenia nie są wymagane, jednakże nadal obowiązują ścisłe zasady w zakresie ubioru ochronnego oraz masek dla pracowników.

Wniosek i wymagane informacje/dokumenty przy świadczeniu usług w Danii

Wniosek musi zawierać:

Dane osobowe:

 • potwierdzenie narodowości np. kopia dowodu lub paszportu,
 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail,  i PESEL (nr identyfikacji rezydenta)
 • informacja czy zatrudnienie ma być tymczasowe, dorywcze czy stałe,
 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wnioskodawcy, jeśli jest nim inna osoba, np. pracodawca.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i/lub przeszkolenie:

 • w przypadku pochodzenia z kraju, gdzie wymagane jest przeszkolenie/zaświadczenie – należy przedstawić kopie zagranicznych świadectw, zaświadczeń o ukończeniu przeszkolenia itp.,
 • w przypadku pochodzenia z kraju, gdzie przeszkolenie/zaświadczenie nie jest wymagane – należy przedłożyć dokumentację poświadczającą, że było się zatrudnionym w danej dziedzinie przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 10 lat; jeśli ma się zamiar podjąć stałe zatrudnienie w Danii, potrzebna jest kopia jednego lub więcej dyplomów ukończenia kursu lub zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia,
 • jeśli posiada się zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z kraju trzeciego należy udokumentować trzyletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich 10 lat,
 • jeżeli można udokumentować jedynie doświadczenie zawodowe – do dokumentacji powinno zostać dołączone oświadczenie w jakiej dziedzinie pracowało się, jak długo oraz jakie środki bezpieczeństwa były przestrzegane,
 • doświadczenie zawodowe może być udokumentowane przez np. umowy o pracę lub dokumenty, referencje od poprzednich pracodawców itp.; ważne, aby dokumentacja potwierdzała, że pracowało się w danym zawodzie,
 • można dołączyć także inne dokumenty/informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wykształcenia i kwalifikacji lub inne informacje, np. CV,
 • należy podać nazwę firmy ubezpieczeniowej i numer umowy ubezpieczeniowej, jeśli ma się taką zawartą lub przekazać inne dokumenty poświadczające ubezpieczenie zbiorowe od odpowiedzialności zawodowej,
 • ew. dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska/stanu cywilnego.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność i podpisane na każdej stronie. Do przedkładanych dokumentów należy dołączyć tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty takie jak dowód osobisty, paszport nie muszą być tłumaczone. Dokumenty w językach takich jak angielski, norweski czy szwedzki nie muszą być tłumaczone. Niektóre urzędy akceptują także dokumenty w języku niemieckim i francuskim, w takim przypadku  należy skontaktować się w właściwym urzędem, aby to potwierdzić.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

Fot: sxc.hu

1 0 6 09 września, 2016 News, Praca, Praca i Pobyt, Prawo, Przewodnik Wrzesień 9, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

Reklama

My na Twitterze

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w duńskich realiach. Gdy przybyliśmy do Danii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim jest Dania. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Kopenhagi i całej Danii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Danii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.


Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Skandynawii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaDania.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.